ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

€350.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : 30/08/2022

ΤΡΙΤΗ () - ΤΕΤΑΡΤΗ () - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ (1) ΣΑΒΒΑΤΟ (3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 11:05-13:00).


ΩΡΕΣΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
09:00-10:25ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟ 21/09/2022)
10:35-12:00ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11:05-13:00ΣΑΒΒΑΤΟ (3/09/2022)