ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

€130.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑ
19:35-20:35ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 18 ΜΑΙΟΥ

ΩΡΕΣΠΕΜΠΤΗ
18:00-19:35ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09:30-10:55ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Αργίες: Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου, Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου, Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου, Δευτέρα 1η Μαΐου