ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

€220.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 4 ΕΒΔΟΑΜΔΕΣ ΑΠΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΩΡΕΣΤΡΙΤΗ
19:35-21:00ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 18 ΜΑΙΟΥ

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
19:35-21:00ΑΓΓΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ

Αργίες: Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου, Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου, Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου, Δευτέρα 1η Μαΐου