ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.

€180.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΔΕΥΤΕΡΑ 1/08

10:35-12:30

ΤΡΙΤΗ 2/08

09:00-10:25

ΠΕΜΠΤΗ 11/08

09:00-10:25

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/08

09:00-10:25

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/08

09:00-10:25

ΤΡΙΤΗ 23/08

09:00-10:25

ΤΡΙΤΗ 30/08

10:35-12:00

ΠΕΜΠΤΗ 1/09

10:35-12:00

ΤΡΙΤΗ 6/09

10:35-12:00

ΠΕΜΠΤΗ  8/09

10:35-12:00

ΤΡΙΤΗ    13/09

10:35-12:00

ΠΕΜΠΤΗ  15/09

10:35-12:00

ΤΡΙΤΗ 20/09

10:35-12:00

ΠΕΜΠΤΗ 22/09

10:35-12:00