ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.

€220.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΤΕΤΑΡΤΗ
18:00-19:25
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
19:35-21:00ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ